Publikacije

Knjige i tekstovi. Akademski istraživački radovi, proza, digitalni poetski eksperimenti, putopisi, eseji, enciklopedijski članci.
Publikacije
  • 2023Data Dada: veštačka inteligencija i (anti)fašistička umetnost, U. Krčadinac, (O)GLED: časopis o savremenoj vizuelnoj i digitalnoj umetnosti, Beograd, Srbija (esej je ponovno objavljen u Magazinu OKO Radio-televizije Srbije)
  • 2023Кultura kentaura: generativne šahovske mape kao jezik nove digitalne osećajnosti, U. Krčadinac, Književni magazin, Srpsko književno društvo, Beograd, Srbija
  • 2020Optimised Poetics, U. Krčadinac & D. Medić, Vectors of Collective Imagination, Multimedia Institute & Kuda.org, Zagreb, Hrvatska & Novi Sad, Srbija
  • 2020Tactical Poetics, D. Medić & U. Krčadinac, Vectors of Collective Imagination, Multimedia Institute & Kuda.org, Novi Sad, Srbija & Zagreb, Hrvatska
  • 2019Ja nisam željan da me ko voli, nego da svi zavole lišće (umetnička knjiga), Galerija savremene umetnosti, Pančevo, Srbija
  • 2019Zima (knjižica avangardne poezije), grupa autora, Kulturni centar Albahari, Beograd, Srbija

Algoritmi i književnost

U prvu grupu tekstova spadaju eseji koji se bave algoritamskom kulturom i književni radovi kreirani uz pomoć niza digitalnih i elektronskih tehnika.

Tu je sestrinski par knjiga, Tactical Poetics i Optimised Poetics, koje opisuju nove poetske prakse za proizvodnju teksta u doba masovnog nadzora, veštačke inteligencije i digitalne komodifikacije. Knjige su slobodno i otvoreno licencirane. Mogu se preuzeti besplatno, pomoću linkova u sekciji Publikacije. Tu je i digitalni projekat Ja nisam željan da me ko voli, nego da svi zavole lišće, interaktivna neuralna mrežu za generisanje i vizuelizaciju teksta u stilu Miloša Crnjanskog.

Publikacije

Putopisna književnost

Pisao sam putopise u saradnji sa Lazarom Pašćanovićem, piscem i istraživačem, i Klubom putnika, glavnim nezavisnim okupljalištem za samostalne putnike i putopisce Balkana.

Najvažniji rad je Bantustan: Atlas jednog putovanja, infografički putopis Lazara Pašćanovića, Marka Đedovića i mene. Opisujući tromesečno putovanje od Srbije do Namibije, knjiga se fokusira na razgovore između nas i ljudi koje srećemo. Takođe sam jedan od autora zbirke Neutabanim stazama. Zajedno sa Mariom Janković-Romanom i Nenadom Moračom, napisao sam putopis o Mongoliji, Zemlja čiji gradovi ne postoje. Član sam žirija književnog konkursa Spasimo putopis koji Klub putnika organizuje od 2019.

Publikacije

Akademski radovi u oblasti afektivnog računarstva

Akademskim istraživanjima bavio sam se u oblastima koja povezuju računarstvo, dizajn i umetnost, kao što su afektivno računarstvo, interakcija čoveka i računara, generativna estetika, prepoznavanje emocija u tekstu i vizuelizacija podataka. Najvažniji projekat je Synesketch, besplatan i slobodan projekat otvorenog koda koji sam započeo u 2008. Radovi su objavljeni u dva M21 časopisa, IEEE Transactions on Human-Machine Systems i IEEE Transactions on Affective Computing.

Saradnici: Jelenoa Jovanović i Vladan Devedžiće iz laboratorije Good Old AI sa Odseka za softversko inženjerstvo Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, kao i Philipp Pasquier iz laboratorije Metacreation Lab Škole za interaktivne umetnosti i tehnologiju Univerziteta Simon Fraser, Vankuver, Kanada.

Publikacije
  • 2019Intelligent Multi-Agent Systems (Book Chapter), Krčadinac U., Stankovic M., Kovanovic V., Jovanovic J. Encyclopedia of Information Communication Technology, 2009, IGI Global, DOI: 10.4018/978-1-59904-845-1.ch061
  • 2019Intelligent Software Agents and Multi-Agent Systems (Book Chapter), Stanković, M., Krčadinac, U., Kovanović, V., Jovanović. V., Encyclopedia of Information Science and Technology, Second Edition, Pages 2126-2131, IGI Global
  • 2019Intelligent Software Agents with Applications in Focus (Book Chapter), Janković-Romano, M., Stanković, M., Krčadinac, U., Encyclopedia of Artificial Intelligence 2009: 950-955, IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-60566-060-8.ch082

Eseji i drugi članci

Od tekstova koje sam napisao za Klub putnika, izdvajam Znak Kluba putnika (esej o ličnim geografskim linijama koje crtamo krećući se) i Geografsko ja (esej o ličnom geo-identietu koji svako od nas kreira putujući globusom i istražujući ga fizički).

Za portal BalkansMedia napisao sam dva eseja, o data umetnosti i data novinarstvu, i dva tutorijala, o kreativnom kodiranju i o programiranju vizuelizacija uz pomoć biblioteke d3.js.

Za portal BeforeAfter napisao sam esej o najbesmislenijoj aplikaciji na Vebu i recenziju igre Monument Valley.

Tu su i tri stara enciklopedijska članka koja sam za vreme osnovnih studija pisao sa Milanom Stankovićem, Jelenom Jovanović, Mariom Janković-Romanom i Vitom Kovanovićem.

Sveska

Pišem i beleške u digitalnoj Svesci.

Svesku čine tekstovi, skice i ideje koje još uvek nisu uobličene u projekte ili publikacije. Pre nego dnevnik ili blog, Sveska je kolekcija zapažanja, baza tekstualnih, vizuelnih i interaktivnih raznovrsnosti.

Prvi esej u Svesci je priča o tome kako je nastao ovaj sajt.