Inspirisan konceptom sinestezije, Synesketch je pokušaj da se kreira veštački sinesteta – računarski program koji pomoću prepoznatih emocija mapira tekst na vizuale. Projekat sam započeo u vreme pre post-istine, pre krize, 2007. godine, dok je Internet bio mlad i pun kreativaca koje nisu zanimala pitanja digitalnog nadzora, algoritamske komodifikacije i društvenih posledica veštačke inteligencije. Mogli bismo reći da je to bilo doba nevinosti za digitalnu umetnost. Synesketch je apstraktni portret tog doba.

U tehnološkom smislu, Synesketchovi algoritmi analiziraju emocinalni sadržaj rečenica, prepoznajući tipove emocija (radost, tugu, bes, strah, gađenje i iznenađenje), intezitet (koliko je emocija jaka) i valencu (da li je pozitivna ili negativna). Tehnika za prepoznavanje razvijena je kao unapređena metoda prepoznavanja ključnih reči, koja koristi skup heurističkih pravila, leksikon reči zasnovan na leksičkoj bazi WordNet, kao i leksionu emotikona, rasprostranjenih skraćenica i kolokvijalizama.

Apstraktne računarske animacije koje se generišu u realnom vremenu delom su zasnovane na radu Bubble Chamber Jareda Tarbella, koji su pak inspirisani grafikonima fizičkih čestica koje se sudaraju.

Naučno-istraživački radovi o Synesketchu objavljeni su u M21 časopisima IEEE Transactions on Human-Machine Systems and the IEEE Transactions on Affective Computing.

Synesketch je dobio nagrade Međunarodne asocijacije za digitalne medije i umetnost iz Sjedinjenih država i Kanade, kao i Beogradske privredne komore. O njemu je pisao magazin Creative Review i mnoge druge publikacije koje se bave digitalnom umetnošću i vizuelizacijama. Prikazan je na festivalima u Evropi, Kanadi i Kini, a koristili su ga dizajneri, umetnici, inženjeri i istraživači širom Veba.

Synesketch je dostupan kao besplatna softverska biblioteka otvorenog kôda.

Softver je otvoren za dalji razvoj u Java i Processing zajednicama. Objavljen je pod licencom GNU General Public License (verzija 2 ili poznija). Ukoliko u svom radu referencirate Synesketch, molim vas da citirate jednu od referenci koje se nalaze u sekciji Publikacije na ovoj stranici.

Ukucajte poeziju Johna Hegleya. Dobre su šanse da će se pojaviti živopisni raznobojni vrtlog. Ukucajte poznije radove Sylvie Plath. Stvoriće se sasvim drugačiji vizuelni vajb.

Creative Review, vol. 28 num. 11, 2008