Uroš Krčadinac (1984) je digitalni umetnik,
programer, autor i edukator koji kreira
transdisciplinarne projekte.