Kategorija —
Data umetnost
Umetnički i dizajnerski projekti čiji su primarni medij – digitalni i statistički podaci. Na liniji sa Data estetikom S. Wrighta i Data humanizmom G. Lupi, verujem da podatkovne pristupe društvu treba radikalno humanizovati, od veštačke inteligencije do digitalne statistike i kartografije. Kao što je rekao umetnik L. DuBois, vizuelizacija podataka može da nas anestezira pretvarajući ljude u brojeve. Utoliko je data umetnost mali lični odgovor na Big Data fetišizam.