Kategorija —
Eksperimentalna geografija
Naslednici nekadašnjih psihogeografa, T. Paglen i N. Thompson, definisali su eksperimentalnu geografiju kao presek između geografskog istraživanja i umetničkog doživljaja Zemlje. Ovaj termin koristim uglavnom u kontekstu putničkih i putopisnih projekata koje sam kreirao sa Klubom putnika. Kao poetika hodanja i putovanja, eksperimentalna geografija vezana je za eksperimentalnu kartografiju, praksu crtanja čudnih mapa.