Kategorija —
Eksperimentalna kartografija
Mape su jedan od centralnih medija našeg vremena. K. Harmon ih smatra umetničkim medijem. Ako se eksperimentalna geografija odnosi na kreiranje ličnog odnosa sa Zemljom, eksperimentalna kartografija bavi se kreiranjem ličnih i društvenih, umetničkih, književnih i eksperimentalnih mapa.