Kategorija —
Digitalni crtež
Crtam uz pomoć raznih alata — flomastera, tableta za crtanje, GPS uređaja, olovke ili softvera koje sam pišem. Naročito volim da crtam mape. Pre nego što počnem da programiram ili pišem, puno skiciram. Među izlistanim projektima, ispod novih digitalnih radova, nalaze se i neki od najstarijih crteža koje sam crtao kao dečak.