Kategorija —
Animacija
Pre nego što sam studirao informatiku i zainteresovao se za data umetnost, bavio sam se crtanim filmom. Ovde su izlistani animatorski projekti: animirana digitalna umetnost, vizuelizacije podataka, interfejsi, animirani filmovi, kao i jedna fizička mašina za animaciju — pola zoetrop, pola bicikl.
2002