Kategorija —
Softver
Poput slikarstva, filma, književnosti, stripova i muzike, vidim softver kao pre svega izražajni i kritički medij. Kao inženjer informacionih tehnologija po formalnom obrazovanju, pišem kôd u jezicima kao što su JavaScript, Python, Processing, Java, HTML/CSS, itd. Ovo su radovi za koje sam pisao softver: interaktivni medijski radovi, Web interfejsi, vizuelizacije podataka, generativni tekst i vizuali. Dobrodošli ste i na moju GitHub stranicu.