Imam bicikl. Pariz je veliki. Ove linije, koje crtam svojim biciklom vozeći se gradom, želim da kažem da su izvanredne. Ove su linije jednako divne kao i linije drugih ljudi sa kojima se susrećem. … Ove linije, za koje mi je potrebno mnogo sati i koje tokom vožnje formiraju ogroman krug i koje me umaraju, ove su linije lepše, iskrenije i suvislije nego one koje bih mogao da nacrtam na papiru.
— F. Hundertwasser

Deo sam svega što sam sreo.
— A. Tennyson

Krećući se, svi ljudi crtaju linije. Svaki život formira jedinstven dizajn. Ukoliko zamislimo da su sve ove linije vidljive, one bi sačinjavale kolekciju unikatnih geoglifa, različitih za svaku osobu u istoriji čovečanstva. Uzete sve zajedno, ove linije bi činile veliku enciklopediju ljudske geografije.

Osim toga, ove linije zasnivaju naše geografske identitete temeljnije nego formalne strukture poput nacionalnih država, prostiranja religija, proizvodnih linija, trgovinskih unija ili vojnih saveza. Na izvestan način, ova linija jeste moja domovina. Ona je jedini deo Zemlje koji sam ikad video.

Izuzev estetike i identiteta, otvara se i pitanje nadzora. Zahvaljujući GPS tehnologiji, današnji geografski tragovi jesu vidljivi. Ukoliko ste se rodili u poslednjoj deceniji, dobre su šanse da je sve vaše putanje već zabeležio vaš digitalni uređaj (ili uređaj vaših roditelja). Pitanje globalnog digitalnog nadzora nadvija se nad oblikom našeg geografskog identiteta.

Ovaj rad je lično istraživanje svih ovih pitanja. Bilo mi je potrebno nekoliko nedelja da rekonstruišem mapu sa preciznim geografskim koordinatama. Izuzev GPS podataka sa skorašnjih putovanja, služio sam se starim foto-albumima, intervjuisao sam porodicu i prijatelje, pregledao sam zapise iz detinjstva i mladosti. Ne garantujem da je mapa 100% tačna, ali jeste najbolja moguća. I postoji samo na mom hard disku.

Ovaj projekat naslanja se na poetiku eksperimentalne geografije koju sam započeo dizajnom identiteta za laboratoriju Good Old AI i Klub putnika. Projekat sam predstavio na Planu D, konferenciji o dizajnu održanoj 2017. u zagrebačkom Tehničkom muzeju. Na istoj konferenciji organizovali smo i srodnu radionicu.