Crtajući mape, dete se orijentiše. Ova kolekcija dečjih crteža uključuje različite mape – različite nivoe geografske identifikacije. Tu je mapa pančevačke kuće i okućnice gde sam odrastao. Mapa Južnobanatske regije. Mapa Evrope, sveta, Sunčevog sistema.

Tu su i anatomski dijagrami unutrašnjih organa mojih prvih stripskih junaka. Junaci su bili heroji i zlikovci, vanzemaljci i antropomorfne životinje. Njihova anatomija u potpunosti je izmišljena. Svaki organ ima svoju funkciju.

Ovaj izbor crteža vidim kao primer upotrebe podataka, upotrebe date, kao ličnog medija.

U svojim predavanjima i esejima, povezao sam ove dečije mape i grafikone sa Pet čovekovih koža F. Hundertwassera i načinom na koji je ovaj umetnik doživljavao slojevitost svojih identiteta.