Kategorija —
Vizuelizacija podataka
Vizuelizacija podataka kao dizajnerski i umetnički jezik apscise i ordinate. Ovo su moji dataviz projekti: interaktivne vizuelizacije, Veb interfejsi, fizičke i analogne mape, kao i radionice na ove teme. Vizuelizacija podataka je moćan medij jer apstraktne sisteme i strukture čini vidljivim i doživljivim.