Pre kreiranja samog videa, načinjena je temeljna analiza digitalnih podataka Crte, kako bismo bolje razumeli prošle rezultate inicijative Građani na straži. Na osnovu ovih informacija, izgrađen je narativ, koji je kasnije transformisan u storyboard.

Video je animiran digitalno, uz pomoć softvera za 2D animaciju. Njegov vizuelni identitet zasnovan je na 8-bit estetici piksela, karakterističnoj za rane video igre.