Bantustan: atlas jednog putovanja opisuje tromesečno putovanje kroz Srbiju, Bugarsku, Tursku, Siriju, Jordan, Egipat, Sudan, Keniju, Ugandu, Ruandu, D. R. Kongo, Tanzaniju, Zambiju i Namibiju. Knjiga predstavlja infografički međužanrovski narativ o fluidnim identitetima, neočekivanim vezama, braunovskom kretanju ljudskih čestica i pokušaju da zamislimo nove i drugačije kartografije ljudskih odnosa na zajedničkoj planeti.

Motiv mape značajan je za knjigu iz više razloga. Uz seriju rukom crtanih mapa, infografika i vizuelizacija podataka, svojevrsnih interfejsa za nelinearno čitanje, Bantustan je primer ergodičke i interaktivne književnosti. Sve mape i vizuale crtao sam rukom, digitalno, uz pomoć tableta za crtanje. Mape predstavljaju složene tapiserije piktograma, različitih pisama, grbova, lavirinata i drugih skrivenih simbola.

Knjigu smo objavili kao neprofitni samizdat, uz pomoć samofinansirajuće crowdfunding kampanje koju je organizovala zajednica Kluba putnika. Bantustan je dostupan kao otvoreno licencirana besplatna elektronska knjiga.

Pojam bantustana, sa svojim aparthejdskim značenjem i postjugoslovenskim konotacijama, koristimo kao simbol lične i kolektivne, psihološke i političke segregacije, zatvorenosti i samozatvorenosti. Utoliko je naš čin putovanja antibantustanski, isto koliko je i kasnije putovanje same knjige, od ruke do ruke čitalaca, takođe antibantustanski čin. Kreiranje neočekivanih veza i fluidnih prostora s onu stranu granica – državnih, nacionalnih, istorijskih, psiholoških, ekonomskih.

Serija vizuelizacija prikazuje ove prostore i veze. Tu je precizna statistika: odakle su čitaoci naručili knjigu, u koja mesta, gradove, zemlje i kontinente je knjiga otišla. Tu su i umetnički prikazi veza između ovih mesta, koje se generišu algoritamski i svaki put su iznova drugačije. Izmenom crtačkih parametara, korisnici / čitaoci / gledaoci mogu da promene izgled mape. Kao što se čestice sudaraju u fluidu, na ovim mapama sudaraju se ljudi i priče.

U izvesnom smislu, ove su mape i vizuelna analiza razlivenog kulturnog prostora našeg policentričnog jezika. Premda se u mapama naziru granice bivših i sadašnjih država, mape uistinu kreiraju jednu sasvim novu i autentičnu čitalačku geografiju.

Vizuelizacije su objavljene na sajtu Kluba putnika, u obliku dva interaktivna članka ili eseja:

Gde je sve otišao Bantustan?
Bantustan: Kako se spajaju tačke

Projekat je predstavljen u više gradova, u okviru regionalnih književnih promocija i tribina. Kasnije sam ga ugradio u elemente svojih silabusa za predmete koje sam kreirao na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije.