Good Old AI Lab je međunarodno prepoznata laboratorija i mreža istraživača, inženjera i studenata koji se bave primenjenom veštačkom inteligencijom i softverskim inženjerstvom. Laboratorija je deo Odseka za informacione tehnologije Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Vodi je prof. Vladan Devedžić.

Tamo sam nekoliko godina radio kao asistent i istraživač. Trenutno sarađujem s laboratorijom kao naučni saradnik i gostujući predavač.

Ovaj projekat nastao je 2009. kao pokušaj da se vizuelni identitet laboratorije, spiralna struktura koja podseća na biljku, osmisli i dizajnira na novomedijski način. Dizajn sam kreirao uz pomoć GPS uređaja, hodajući i vozeći bicikl po Parizu – gradu koji je izrodio psihogeografske i situacionističke prakse, gradu po kojem je i F. Hundertwasser crtao vozeći bickil.

Crtež je dugačak ukupno 64 kilometara. Bilo je to moje prvo iskustvo u GPS umetnosti. Kao takvo, otvorilo je nove pravce razmišljanja vidljive u projektima eksperimentalne geografije i kartografije kojima sam se kasnije bavio.

Nakon što je projekat već bio konceptualizovan, otkrio sam Naska geoglife u Južnoj Americi, ogromne crteže u tlu koje je kreirala drevna kultura Naska. Jedan od geoglifa prikazuje stvorenje nalik na majmuna sa spiralnim repom, koje neobično podseća na logo laboratorije Good Old AI. Ovaj sinhronicitet bio mi je za inspiracija za radionicu geoglifa i GPS umetnosti koju sam 2018. osmislio za dizajnersku konferenciju i festival Plan D.

Projekat GPS dizajna identiteta za laboratoriju Good Old AI predstavljen je 2014. na beogradskom festivalu novomedijske i digitalne umetnosti S.U.T.R.A.