U društvu kojem se upravlja pomoću velikih baza podataka (Big Data) raste potreba za razvijanjem i ponovnim izmišljanjem vizuelizacije podataka kao medija. Ovaj medij razvio se u pravi jezik kojim možemo govoriti o utvrđenim činjenicama i izmerenim brojkama. Međutim, u pokušaju da bude objektivan i univerzalan, medij vizuelizacije podataka nije u stanju da prihvati ličnu i emotivnu stranu ljudskog odnosa sa digitalnim podacima.

Inspirisan Data humanizmom Giorgie Lupi, počeo sam da se bavim fizičkim vizuelizacijama podataka u kontekstu dizajna iskustva, često u saradnji sa prof. Isidorom Nikolić.

Ovaj konkretan projekat nastao je tokom radionice vizuelizacije podataka na konferenciji (Grafički) dizajner: autor ili univerzalni vojnik, međunarodnoj konferenciji o dizajnu koja se održava u Beogradu.

Cilj radionice bio je da se pronađe najbolji i najinovativniji način predstavljanja baze podataka o zagađenju vazduha u Pančevu. Baza je sadržala mesečne indekse kvaliteta vazduha za period od 5 godina ili 60 meseci, od 1998. do 2003. Nakon prolaska kroz seriju ideja, polaznici i ja smo odlučili da napravimo fizički rad, nešto što može i da se dodirne, ne samo da se vidi ili čuje.

Napravili smo stazu za hodanje kao fizičku formu tzv. heat-mape, grafikona s poljima čija boja odgovara intenzitetu podataka. Široka 1 metar a dugačka 30 metara, naša mapa-staza bila je podeljena na 60 segmenata. Svaki segment predstavljao je indeks kvaliteta vazduha za jedan mesec u datom petogodišnjem intervalu. Meseci kada je vazduh bio dobar predstavljeni su travnatim segmentom, srednji kvalitet vazduha predstavljen je peskom, šljunak je bio tu za zagušljive mesece, dok su kamenjem predstavljeni oni najzagađeniji.

Hodajući bosi, polaznici radionice i posetioci izložbe mogli su da osete dugoročne promene i trendove u kvalitetu vazduha duž perioda od 5 godina.

Ivana Miljković, polaznica radionice i moja tadašnja studentkinja, režirala je video o projektu.

Ovakav pristup vizuelizaciji podataka prisutan je i u drugim projektima, poput radionica fizičke vizuelizacije podataka i projekta Petnička stabla.