Grafičkih varijacija ima beskonačno, no sve mutacije zasnovane su na istom strukturnom obrascu, dizajniranom po uzoru na mikroskopske fotografije virusa SARS-CoV-2. Tako nastali piktogrami formiraju novi jezik, novi sistem simbola, koji se može koristiti i tumačiti na razne načine. Jedan od ciljeva: razvijanje senzibiliteta, neke vrste estetskog razumevanja, spram složenih bioloških, klimatskih i materijalnih sistema koji određuju i tek će određivati 21. vek.

Šta se može napraviti na osnovu ovih glifova? Konkretan primer je interaktivni tipografski rad, koji koristi ovaj sistem da bi prikazao slovo »o« – jedinu vizuelnu razliku između termina »neoliberalni« i »neliberalni« – kao biološku ćeliju zaraženu virusom. Rad je nastao u okviru mojih ovogodišnjih radionica i akademskih kurseva. Ispirisan je esejem Neofeudalizam: kraj kapitalizma? (Jodi Dean, LARB), koji smo zajedno analizirali na časovima.

Tu je i generator novih simbola, koji vam omogućuje da sami kreirate svoje oblike po uzoru na zajednički obrazac. Prevlačenjem miša preko slike menjaju se parametri, a klikom na sliku možete je sačuvati kao PNG fajl:

Softver je napisan pomoću p5.js, JavaScript biblioteke namenjene početnicima, neprogramerima, umetnicima, piscima i dizajnerima. Kôd 2020 mutacija objavio sam na svom GitHubu i u svojoj javnoj bazi p5.js skica, besplatno i otvoreno licencirano (GNU General Public License v3.0), za sve koji bi želeli da ga koriste u svojim edukativnim, dizajnerskim, umetničkim i drugim praksama.

2020 mutacije dosad su prikazane na Fluid Design Forumu Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju i u okviru autorskog predavanja na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, u jesen 2020.