Eng

Naš

Generator nasumičnih zastava
za kreiranje beskonačno identiteta

Svesvrstani su digitalno-umetnički projekat Uroša Krčadinca. Kao AI sistem otvorenog koda za automatizovanu veksilologiju, Svesvrstani vizuelizuju fraktalnu i fragmentarnu prirodu naših digitalnih života i postavljaju pitanja o društvu čije identitete oblikuju algoritmi.