Kategorija —
Istraživanje
Za vreme doktorskih studija na Univerzitetu u Beogradu, u saradnji sa ekipom iz laboratorije Good Old AI, napisao sam seriju naučno-istraživačkih radova u oblastima afektivnog računarstva, interakcije čoveka i računara, generativne estetike, prepoznavanja emocija u tekstu i vizuelizacije podataka. Ovo su projekti vezani za ta istraživanja.