Studio Uzrok bio je studio za dizajn interakcija i informacija, kao i produkciju filmova, koji smo osnovali i vodili Srđan Keča, Bojan Franzee Brankov, Luka Knežević-Strika, Jovan Vesić i ja.

Kao jedan od naših prvih projekata, ova aplikacija predstavlja interaktivnu vizuelizaciju podataka o putnim troškovima Ministra spoljnih poslova Republike Srbije. Vizuelizacija je zasnovana na bazi podataka koju su obezbedili istraživački novinari iz organizacije BIRN u Beogradu.

Kada ju je 2013. BIRN objavio na svom portalu Javno, ova vizuelizacija brzo je postala viralna.

Šest godina kasnije napisao sam autorski tekst o ovom projektu za portal Balkans Media. Uzeo sam ga za osnovu studije slučaja u oblasti data novinarstva, želeći da istaknem njegove pozitivne i negativne strane. Više sam pažnje posvetio negativnim, u nameri da podvučem značaj analize i preispitivanja vlastitog rada.

Putni troškovi predstavljeni su na festivalu Republika u Rijeci, na konferenciji Point u Sarajevu i tokom autorskog predavanja u Novoj iskri u Beogradu.