Digitalno-književni tekstovi izvedeni su u Poletu, u sklopu konferencije Art + Science. U tekstove spada veštačka poezija (koju su generisali računarski programi), optimizovana poezija (literarni tekstovi optimizovani uz pomoć softvera Google Keyword Planner), kao i taktička poezija (tekstovi koji svoju poetiku crpe iz pokušaja da se prevare algoritmi za prepoznavanje tekstualnih emocija).

Ovo je primer veštačke pesme koju je napisao AI sistem izgrađen uz pomoć markovljevih lanca i rekurentnih neuralnih mreža:

velika kornjača dolazi plivajući sporo
kroz međuzvezdani prostor
sa vodeničnim injem
ka utočištu
u belo odeva ista stabla
ni tišina
ali teško jeste

Takođe smo kreirali, uređivali i čitali automatski generisane aforizme i slogane:

preko reke pređe razum

dinar prekinimo i sutra će iznići cvijeće

hoćeš li ikada pretvoriti žive prizore svog jada u čin svojih ruku?

Drugi oblik poetike vođene veštačkom inteligencijom podrazumeva taktičku poeziju – rečenice i stihove pisane ili odabrane s namerom da prevare softver za automatsko prepoznavanje emocija u tekstu. Izgrađena tako da detektuje tekstualne afekte i sentimente, ova vrsta AI sistema najčešće se koristi u digitalnom marketingu. Afektivne algortime proučavao sam tokom svojih informatičkih studija i tokom rada na projektu Synesketch. Sada smo namerno nastojali da zbunimo emocionalne algoritme. U ovakvim subverzivnim i taktičkim pristupima jeziku prepoznajemo nove poetske senzibilitete. Primeri:

srećan sam ali
(prepoznata pozitivna emocija)

ljubav je svetionik i spaseni pomorci
(prepoznata negativna emocija)

besmisleno je voleti
(prepoznata pozitivna emocija)

poezija nije mrtva
(prepoznata negativna emocija)

Treći oblik vezan je za aplikaciju Google Keyword Planner. Kada u nju unesete tekst reklame, softver vam predloži dodatne ključne reči i fraze kojima možete da unapredite njegovu marketinšku delotvornost. Umesto reklama, pak, u aplikaciju smo uneli poeziju. Ono što nam je aplikacija predložila reinterpretirali smo kao optimizovanu poeziju. Ovo je, primera radi, optimizovana verzija Pjesnika Antuna Branka Šimića:

čestitke za novu godinu u stihovima
knjige za čitanje
citati o životu
preporuka knjiga
jednostavna čestitka za vjenčanje
poezija o životu
ljubavni stihovi za nju
ljubavni stihovi za njega
tuzni citati
ljubavne čestitke za rođendan
lijepe poruke
lepe poruke
pjesničke slike

Uz predloge ključnih reči, Google Keyword Planner obezbeđuje i informacije o cenama reči, za slučaj da želite da platite internet reklamu koja sadrži dati tekst. Evo verzije Plavog čuperka, pesme Miroslava Antića, pretvorene u digitalnu robu:

čuperak
kose
obično
nose
neko
na
oku
do
nosa

00.00 rsd
25.34 rsd
00.00 rsd
11.15 rsd
00.00 rsd
25.34 rsd
16.21 rsd
00.00 rsd
84.11 rsd

Pre radionice i performansa, ova pitanja otvorio sam TEDx predavanjem o budućnosti jezika, koje sam održao u Mokrin Hausu.

U epohi mreže bilo koji tekst pre svega je: 1) računarski podatak; i 2) digitalna roba. Za globalni tehno-lingvistički kapital, kako to objašnjava prof. Frederic Kaplan, reči su prosto indeksi roba i usluga. Zašto ne bismo ova tehno-ekonomska ograničenja iskoristili kao umetnička ograničenja? Novi medijski režimi zazivaju nove poetske prakse – dataizam umesto dadaizma.

Radovi ovog tipa pozivaju se na raznolike projekte, od tekstova zenitista i grupe Oulipo do savremenih novomedijskih projekata Kennetha Goldsmitha, Adama Harveya i Pip Thornton.