Škola za podatke je obrazovni program UNDP-a za polaznike koji dolaze iz javne administracije, nevladinog sektora, startapa, medija i akademske zajednice. Zamišljen je kao uvodni kurs u data-driven tehnologije, statističke veštine, programerske alate, pravne okvire i tehnike vizuelizacije.

Kao završni segment Škole za podatke, moja radionica vizuelizacije i komunikacije digitalnih podataka bila je povećena razumevanju istinite i efektivne komunikacije velikih i malih skupova podataka. Od istorijske kartografije do savremenih interaktivnih Veb aplikacija, od data umetnosti do data novinarstva, analizirali smo šta podrazumeva kvalitetan dizajn zasnovan na podacima. Posebnu pažnju obratio sam na objašnjenje data propagande – kako da prepoznamo manipulativne i lažne vizuelizacije podataka.

Učesnici su dobili priliku da razviju vlastite dataviz projekte služeći se raznim alatima, poput d3.js, Tableau i Raw Graphs.

Na kraju radionice zajedno smo kreirali jednu vrstu data performansa, tokom kojeg smo napravili fizičke dijagrame i grafikone raspodela i rasejanja uz pomoć naših tela kao živih tačaka između apscise i ordinate.