Događaj se sastoji iz tri pažljivo moderirane kolektivne igre za veliki broj ljudi u javnom prostoru. Igre su inspirisane modelima za merenje društvenih odnosa, sociogramima i generativnom umetnošću. Putem ovog događaja igre se sele iz digitalnog u stvaran svet.

U igrama se koriste brojne zastave nastale u okviru projekta Svesvrstani. Zastavu su kreirane pomoću softverskog generatora beskonačno zastava i mikroidentiteta. Kao AI sistem otvorenog koda za automatizovanu veksilologiju, Svesvrstani vizuelizuju fraktalnu i fragmentarnu prirodu naših digitalnih života i postavljaju pitanja o društvu čije identitete oblikuju algoritmi.

Autori događaja Svesvrstani u pokretu su studenti koji su pohađali radioničarski program, Teodora Simić, Svetlana Ilić, Teodora Kozomara, Vanja Ivanović, Niks Božović, Teodora Jevtić, Željko Petrović i Miron Petrik Popović, koji su događaj i osmislili i realizovali, uz mentorstvo Ane Pinter iz pozorišne organizacije Tri groša i digitalnog umetnika Uroša Krčadinca.

Društveni događaj Svesvrstani u pokretu organizovan je u septembru 2022. na trgu ispred Doma kulture Studentski grad, uz organizacionu pomoć Maide Gruden i Andrije Stojanovića. Događaj se organizuje u okviru projekta Studenator, koji je podržan od strane Ministarstva kulture Republike Srbije.