Većina ovih stripova, crteža i karikatura nastala je za vreme bombardovanja Srbije i Crne Gore. Nisam išao u školu i mogao sam da se posvetim crtanju i pisanju. Kada se bombardovanje završilo, Dom omladine Pančevo organizovao je malu samostalnu izložbu ovih radova.

Karikatura na kojoj se dimni signali šalju uz pomoć digitalnog uređaja nagrađena je Malim Pjerom, nagradom za najbolju dečiju karikaturu u Srbiji i Crnoj Gori. Ova je karikatura na mnogo načina obeležila moj budući složen odnos sa digitalnom tehnologijom.