U vreme kada nam život određuju algoritmi i velike baze podataka, javlja se potreba za novim oblicima pismenosti, koji povezuju računarstvo, matematiku i umetnost. Otvoreno i slobodno licenciran internet kurs Algoritamska umetnost, namenjen srednjoškolcima i nastavnicima, jedan od je od odgovora na ovu potrebu.

Algoritamska umetnost je prilagođena zvaničnom školskom programu u Srbiji i primarno je namenjena učenicima drugog i trećeg razreda gimnazije i nastavnicima koji im predaju matematiku, informatiku i likovnu kulturu. Podjednako zanimljiva i korisna može da bude i svima ostalima koji žele da lakše savladaju matematičke probleme ili da prosto kreiraju nove medijske oblike (animacije, interaktivne instalacije, igre, itd) koristeći kompjuterski kod. Kurs je pisan popularnim jezikom, sa pažljivo izabranim zanimljivim ilustracijama i primerima.

Za kurs smo koristili tehnologiju p5.js, JavaScript biblioteku namenjenu umetnicima, dizajnerima, piscima, muzičarima i amaterima, koja je proizašla iz Fondacije Processing.

Teme kursa uključuju Perlinov šum, Trušeove pločice, umetnost Sola Levita i Džonatana Harisa, vizuelizaciju vremena i prostora, a jedna lekcija posvećena je trigonometriji za umetnike i dizajnere. U pitanju su osnove softverskih praksi kojima se služe digitalni umetnici i dizajneri. U središtu, dakle, nalazi se problem transmedijske pismenosti, onakve pismenosti kakvom je moguće baviti se složenim sistemima u kojima živimo.

Lično verujem da će najbolji među srednjoškolcima, koji se danas zainteresuju za digitalnu umetnost, jednog dana izmisliti sasvim nova zanimanja, da će biti u stanju da prave ne samo nove stvari, nego i nove stvarnosti.

Kurs smo napisali Aleksandra Jovanić, Milena Marić, Ivan Anić i ja. Produkcija: Fondacija Petlja, Unicef i Digitalna Srbija.