Bantustan Interaktivni Atlas
je digitalni tumač za ilustrovane mape koje je Uroš Krčadinac nacrtao za putopisni roman Bantustan: atlas jednog putovanja.

➤ Istražite sve mape ili otvorite nasumičnu.

2010. Lazar Pašćanović, Marko Đedović i Uroš Krčadinac su 3 meseca putovali Afrikom.

Bilo je to niskobudžetno stopersko putovanje kroz Srbiju, Bugarsku, Tursku, Siriju, Jordan, Egipat, Sudan, Keniju, Ugandu, Ruandu, Kongo, Tanzaniju, Zambiju i Namibiju.

Promenivši im živote, njihova avantura pretvorila se u dokumentarni, književni i umetnički projekat.

Domaće izdanje putopisnog romana Bantustan: atlas jednog putovanja izašlo je 2015. Englesko izdanje objavili su 2021. Knjige je objavio Klub putnika, najveće okupljalište za samostalne putnike i putopisce Balkana.

Kao putopisni roman, rukom ilustrovan atlas, intimna ispovest i zbirka životnih priča, Bantustan je pripovest o podelama, izolaciji, kontaktu i zamišljanju novih kartografija ljudskih odnosa na zajedničkoj planeti.

Uz seriju rukom crtanih mapa, infografika, interfejsa i vizuelizacija podataka, Bantustan je primer ergodičke interaktivne književnosti.

Čitaoci mogu da biraju kako će čitati knjigu: na tradicionalan linearan način ili kartografski, služeći se mapama kao vizuelnim interfejsima za skakanje od priče od priče. Sve mape i vizuale Uroš Krčadinac nacrtao je rukom, digitalno, pomoću tableta za crtanje.

Mape predstavljaju složene tapiserije piktograma, ideograma, različitih pisama, grbova, lavirinata, tajnih poruka i skrivenih simbola. Crtanje je trajalo oko godinu i po dana.

Ovaj interaktivni atlas posvećen je dešifrovanju simbola i priča skrivenih u Uroševim mapama.
Pojam bantustana, sa svojim aparthejdskim značenjem i lokalnim konotacijama, koristimo kao simbol lične i kolektivne odvojenosti i zatvorenosti.

Bantustani su bili rezervati za crne Afrikance, koje je uspostavio aparthejdski režim u Južnoj Africi. U knjizi, bantustani se odnose na zatvorene mehure u kojima svi živimo svoje živote. Trojica protagonista, kao i ljudi koje susreću na svom putu, neprestano se bore da pobegnu od ovih višeslojnih zatvorenih mehura – ega, porodice, društvenog kruga, klase, rase, vere, etničke pripadnosti, jezika, itd. – i uspostave kontakt sa ostatkom sveta.

Takvi su pokušaji često bolni, a ponekad i sasvim pogubni, dovode do niza sukoba, razočaranja i kriza, ali na kraju potvrđuju važnost ljudskih veza.

Napisan u 3 autorska glasa, Bantustan je primer kolaborativnog književnog projekta.

Lazar Pašćanović, Marko Đedović i Uroš Krčadinac zajedno su radili na tekstu nekoliko godina, pretvarajući putopisni blog u međužanrovski eksperiment.

Svako poglavlje sastoji se iz priča označenih sa U, M ili L, što znači da su ih napisali Uroš, Marko ili Lazar. Ukoliko se priča, primera radi, zove 1M, to znači da je to prva priča u poglavlju i da ju je napisao Marko.

Sada možete istražiti sve mape.

Ili otvorite jednu nasumično. Ili počnite od prve mape u knjizi, koja povezuje Balkan i Afriku. Ili, ukoliko knjige volite da čitate otpozadi, počnite od poslednje mape, koja prikazuje obale Atlantskog okeana u Namibiji.

Ukoliko želite da podržite projekat, razmislite o kupovini grafika i printova.

Pročitajte i autorski esej Onda porasteš a mape postanu strašne, koji sumira poetiku i estetiku bantustanskih mapa.Uroš Krčadinac, 2015–2022.