Kakav ste dizajner ili umetnik? Gde se nalazite na ovim skalama: autor—univerzalni vojnik; avangarda—postmoderna; idealista—realista; crnobelo—boja; ruka—računar; reči—slike; timski—solo; itd?

Ove dihotomije predstavili smo kao ose koordinatnih sistema na 5 velikih dijagrama rasejanja, postavljenih preko zidova galerije. Svaki posetilac dobio je pet crnih okruglih nalepnica, po jednu za svaki dijagram. Lepljenjem nalepnica, posetioci su se pozicionirali na skalama. Nakon toga, napravili smo statističku analizu. I žurku.

Ovim projektom želeli smo da razumevanje digitalnih podataka vratimo u ruke običnih ljudi, onih koji se ne bave naukom o podacima. Umesto Big Data mistifikacije, ponudili smo Small Data opipljivost.

Pristup je inspirisan manuelnim, intimnim projektima vizuelizacije podataka, kao što je Dear Data Giorgie Lupi i Stefani Posavec.

Small Data je postavljen i izveden u muzeju MOMus, Solun, Grčka, u okviru berlinske GmbHove re:publike, konferencije o Internetu i digitalnom društvu, kao i u Ostavinskoj galeriji u Beogradu, u okviru konferencije (Grafički) dizajner – autor ili univerzalni vojnik 2017. godine.